دفتر تحقیقات بهداشت دست

  • خانه
  • /
  • دفتر تحقیقات بهداشت دست
دفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ریاست دفترآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکترنوشین پیمان Peymann[at]mumsacir شماره تماس: 38541514-051 رزومهمعرفی وزیر و معاونین | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيسرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 21 دکتر محمدرضا شمس اردکانی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت : مشاورین 22 دکتر محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر 23دفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ریاست دفترآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکترنوشین پیمان Peymann[at]mumsacir شماره تماس: 38541514-051 رزومهContact Supplier
دفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ریاست دفترآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکترنوشین پیمان Peymann[at]mumsacir شماره تماس: 38541514-051 رزومهContact Supplier
معرفی وزیر و معاونین | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيسرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 21 دکتر محمدرضا شمس اردکانی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت : مشاورین 22 دکتر محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر 23Contact Supplier
معرفی وزیر و معاونین | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيسرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 21 دکتر محمدرضا شمس اردکانی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت : مشاورین 22 دکتر محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر 23Contact Supplier
معرفی وزیر و معاونین | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيسرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 21 دکتر محمدرضا شمس اردکانی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت : مشاورین 22 دکتر محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر 23Contact Supplier
همکاری مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست با سازمان رییس مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این مرکز همکاری های گسترده ای را در راستای کنترل عفونت در مراکز درمانی زیر پوشش با سازمان جهانی بهداشت داردContact Supplier
مراکز تحقیقاتی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دفتر هماهنگی مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط Research Center for Environmental Health Technology آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تلفنContact Supplier
مراکز تحقیقاتی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دفتر هماهنگی مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط Research Center for Environmental Health Technology آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تلفنContact Supplier
همکاری مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست با سازمان رییس مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این مرکز همکاری های گسترده ای را در راستای کنترل عفونت در مراکز درمانی زیر پوشش با سازمان جهانی بهداشت داردContact Supplier
دفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ریاست دفترآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکترنوشین پیمان Peymann[at]mumsacir شماره تماس: 38541514-051 رزومهContact Supplier
مراکز تحقیقاتی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دفتر هماهنگی مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط Research Center for Environmental Health Technology آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تلفنContact Supplier
مراکز تحقیقاتی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دفتر هماهنگی مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط Research Center for Environmental Health Technology آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تلفنContact Supplier
دفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ریاست دفترآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکترنوشین پیمان Peymann[at]mumsacir شماره تماس: 38541514-051 رزومهContact Supplier
معرفی وزیر و معاونین | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيسرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 21 دکتر محمدرضا شمس اردکانی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت : مشاورین 22 دکتر محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر 23Contact Supplier
همکاری مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست با سازمان رییس مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این مرکز همکاری های گسترده ای را در راستای کنترل عفونت در مراکز درمانی زیر پوشش با سازمان جهانی بهداشت داردContact Supplier
مراکز تحقیقاتی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دفتر هماهنگی مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط Research Center for Environmental Health Technology آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تلفنContact Supplier
همکاری مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست با سازمان رییس مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این مرکز همکاری های گسترده ای را در راستای کنترل عفونت در مراکز درمانی زیر پوشش با سازمان جهانی بهداشت داردContact Supplier
همکاری مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست با سازمان رییس مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این مرکز همکاری های گسترده ای را در راستای کنترل عفونت در مراکز درمانی زیر پوشش با سازمان جهانی بهداشت داردContact Supplier
pre:چه کسی چگونه دستشویی کندnext:شستن بیش از حد دست در کودکان