رئیس جمهور سریلانکا

  • خانه
  • /
  • رئیس جمهور سریلانکا
رئیس جمهوری جدید سریلانکا رئیس برکنار شده دادگاه عالی را مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهور تازه سریلانکا، رئیس دادگاه عالی این کشور را که دو سال پیش از سوی رئیس جمهوریرئیس جمهوری جدید سریلانکا رئیس برکنار شده دادگاه عالی را مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهور تازه سریلانکا، رئیس دادگاه عالی این کشور را که دو سال پیش از سوی رئیس جمهوریرئیس جمهوری جدید سریلانکا رئیس برکنار شده دادگاه عالی را مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهور تازه سریلانکا، رئیس دادگاه عالی این کشور را که دو سال پیش از سوی رئیس جمهوریContact Supplier
رئیس جمهوری جدید سریلانکا رئیس برکنار شده دادگاه عالی را مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهور تازه سریلانکا، رئیس دادگاه عالی این کشور را که دو سال پیش از سوی رئیس جمهوریContact Supplier
رئیس جمهوری جدید سریلانکا رئیس برکنار شده دادگاه عالی را مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهور تازه سریلانکا، رئیس دادگاه عالی این کشور را که دو سال پیش از سوی رئیس جمهوریContact Supplier
pre:بهداشت دست آپیک برای کارکنان مراقبت های بهداشتیnext:شستشوی دست چاندریکا