باید تلفن من رو تمیز کنم

  • خانه
  • /
  • باید تلفن من رو تمیز کنم
عینکم شیشه ش همش کثیف میشه | تبادل نظر نی نی سایتبرادر اقای نعمتیان خواهشا اعصاب منه پریودو با این تاپیکا به هم نریز الان من باید چیکار کنم؟ بیام شیشه عینکتو تمیز کنم؟ لاالله الاالله😑عینکم شیشه ش همش کثیف میشه | تبادل نظر نی نی سایتبرادر اقای نعمتیان خواهشا اعصاب منه پریودو با این تاپیکا به هم نریز الان من باید چیکار کنم؟ بیام شیشه عینکتو تمیز کنم؟ لاالله الاالله😑الان یعنی بازم من باید دعوتشون کنم؟ | تبادل نظر نی نی سایتسلام،بچه ها پدر شوهر من بیست روزه فوت کرده، تو این وضعیت کرونا عمه ی شوهرم با دختراش و دامادش اومدن خونه ی پدر شوهرم دیشب خیرات دادن همه رو دعوت کردن،من فکر کردم آخر شب برمیگردن خونشون ولی شب رفتن خونه ی جاریم،Contact Supplier
خانوما میتونم امروز تمیز کنم ،😑😑😑😑😑 صفحه 2 | تبادل نظر نی خانوما میتونم امروز تمیز کنم ، من نیتم رو بهتون گفتم که قثدم خرافات بود و اصلا برام مهم نیست که به خاطر کاری که نکردم به کس دیگه بربخوره 😂😂یا کربلای معلی باید بگیمContact Supplier
اصلا دست و دلم به خونه تمیز کردن نمیره چکار کنم هر چی تمیز بعدش دوباره همون اش و همون کاسه،،،،،،، رخت خواب رو جمع میکنم دوباره بعداز ظهر بچه ها میخوابن دوباره میارن زیر سفره رو جمع میکنم اشپزخونه رو تمیز میکنم دوباره نیم ساعت بعد میاریم اجاق گاز رو باید سه چهار دفعه پاک کنم درContact Supplier
تو رو خدا بیاید بگید این چدن های گاز لامصب چطور تمیز میشه ۸خانوما حقیقت دو ساله چدن تمیز نکردم چون هر بارخواستم تمیز کنم هرچی جون میکندم پاک نمیشن تا اینکه باردار شدم و دیگه به کل دست نزدم بهشالان هر چی باسرکه و جوش شContact Supplier
خانوما میتونم امروز تمیز کنم ،😑😑😑😑😑 صفحه 2 | تبادل نظر نی خانوما میتونم امروز تمیز کنم ، من نیتم رو بهتون گفتم که قثدم خرافات بود و اصلا برام مهم نیست که به خاطر کاری که نکردم به کس دیگه بربخوره 😂😂یا کربلای معلی باید بگیمContact Supplier
پشت شیشه ها که به سمت بیرونه چطور تمیز کنم | تبادل نظر نی من ناهار نذاشتم هنوز خونه ام ک ترکیده حسش نی تمیز کنم شما فکر پنجره ای اونم از بیرون😁😁 1399/06/12 12:40Contact Supplier
پشت شیشه ها که به سمت بیرونه چطور تمیز کنم | تبادل نظر نی من ناهار نذاشتم هنوز خونه ام ک ترکیده حسش نی تمیز کنم شما فکر پنجره ای اونم از بیرون😁😁 1399/06/12 12:40Contact Supplier
پشت شیشه ها که به سمت بیرونه چطور تمیز کنم | تبادل نظر نی من ناهار نذاشتم هنوز خونه ام ک ترکیده حسش نی تمیز کنم شما فکر پنجره ای اونم از بیرون😁😁 1399/06/12 12:40Contact Supplier
چگونه صفحه کلید رایانه خود را کاملا (و بدون آسیب رساندن به سلام اتفاقا برا خود من هم یه بار این اتفاق افتاد البته دکمه اسپیس کیبرد من سفت شده بود و درست پس از فشردن به جای اولش بر نمی گشت بعد مجبور شدم دوباره صفحه کلید رو باز کنم و دوباره جا بندازم اونو ولی بازم به خوبی روز اولش نشد!Contact Supplier
خانوما میتونم امروز تمیز کنم ،😑😑😑😑😑 صفحه 2 | تبادل نظر نی خانوما میتونم امروز تمیز کنم ، من نیتم رو بهتون گفتم که قثدم خرافات بود و اصلا برام مهم نیست که به خاطر کاری که نکردم به کس دیگه بربخوره 😂😂یا کربلای معلی باید بگیمContact Supplier
تو رو خدا بیاید بگید این چدن های گاز لامصب چطور تمیز میشه ۸خانوما حقیقت دو ساله چدن تمیز نکردم چون هر بارخواستم تمیز کنم هرچی جون میکندم پاک نمیشن تا اینکه باردار شدم و دیگه به کل دست نزدم بهشالان هر چی باسرکه و جوش شContact Supplier
تو رو خدا بیاید بگید این چدن های گاز لامصب چطور تمیز میشه ۸خانوما حقیقت دو ساله چدن تمیز نکردم چون هر بارخواستم تمیز کنم هرچی جون میکندم پاک نمیشن تا اینکه باردار شدم و دیگه به کل دست نزدم بهشالان هر چی باسرکه و جوش شContact Supplier
چگونه صفحه کلید رایانه خود را کاملا (و بدون آسیب رساندن به سلام اتفاقا برا خود من هم یه بار این اتفاق افتاد البته دکمه اسپیس کیبرد من سفت شده بود و درست پس از فشردن به جای اولش بر نمی گشت بعد مجبور شدم دوباره صفحه کلید رو باز کنم و دوباره جا بندازم اونو ولی بازم به خوبی روز اولش نشد!Contact Supplier
عینکم شیشه ش همش کثیف میشه | تبادل نظر نی نی سایتبرادر اقای نعمتیان خواهشا اعصاب منه پریودو با این تاپیکا به هم نریز الان من باید چیکار کنم؟ بیام شیشه عینکتو تمیز کنم؟ لاالله الاالله😑Contact Supplier
اصلا دست و دلم به خونه تمیز کردن نمیره چکار کنم هر چی تمیز بعدش دوباره همون اش و همون کاسه،،،،،،، رخت خواب رو جمع میکنم دوباره بعداز ظهر بچه ها میخوابن دوباره میارن زیر سفره رو جمع میکنم اشپزخونه رو تمیز میکنم دوباره نیم ساعت بعد میاریم اجاق گاز رو باید سه چهار دفعه پاک کنم درContact Supplier
چگونه صفحه کلید رایانه خود را کاملا (و بدون آسیب رساندن به سلام اتفاقا برا خود من هم یه بار این اتفاق افتاد البته دکمه اسپیس کیبرد من سفت شده بود و درست پس از فشردن به جای اولش بر نمی گشت بعد مجبور شدم دوباره صفحه کلید رو باز کنم و دوباره جا بندازم اونو ولی بازم به خوبی روز اولش نشد!Contact Supplier
چگونه صفحه کلید رایانه خود را کاملا (و بدون آسیب رساندن به سلام اتفاقا برا خود من هم یه بار این اتفاق افتاد البته دکمه اسپیس کیبرد من سفت شده بود و درست پس از فشردن به جای اولش بر نمی گشت بعد مجبور شدم دوباره صفحه کلید رو باز کنم و دوباره جا بندازم اونو ولی بازم به خوبی روز اولش نشد!Contact Supplier
اصلا دست و دلم به خونه تمیز کردن نمیره چکار کنم هر چی تمیز بعدش دوباره همون اش و همون کاسه،،،،،،، رخت خواب رو جمع میکنم دوباره بعداز ظهر بچه ها میخوابن دوباره میارن زیر سفره رو جمع میکنم اشپزخونه رو تمیز میکنم دوباره نیم ساعت بعد میاریم اجاق گاز رو باید سه چهار دفعه پاک کنم درContact Supplier
پشت شیشه ها که به سمت بیرونه چطور تمیز کنم | تبادل نظر نی من ناهار نذاشتم هنوز خونه ام ک ترکیده حسش نی تمیز کنم شما فکر پنجره ای اونم از بیرون😁😁 1399/06/12 12:40Contact Supplier
الان یعنی بازم من باید دعوتشون کنم؟ | تبادل نظر نی نی سایتسلام،بچه ها پدر شوهر من بیست روزه فوت کرده، تو این وضعیت کرونا عمه ی شوهرم با دختراش و دامادش اومدن خونه ی پدر شوهرم دیشب خیرات دادن همه رو دعوت کردن،من فکر کردم آخر شب برمیگردن خونشون ولی شب رفتن خونه ی جاریم،Contact Supplier
عینکم شیشه ش همش کثیف میشه | تبادل نظر نی نی سایتبرادر اقای نعمتیان خواهشا اعصاب منه پریودو با این تاپیکا به هم نریز الان من باید چیکار کنم؟ بیام شیشه عینکتو تمیز کنم؟ لاالله الاالله😑Contact Supplier
خانوما میتونم امروز تمیز کنم ،😑😑😑😑😑 صفحه 2 | تبادل نظر نی خانوما میتونم امروز تمیز کنم ، من نیتم رو بهتون گفتم که قثدم خرافات بود و اصلا برام مهم نیست که به خاطر کاری که نکردم به کس دیگه بربخوره 😂😂یا کربلای معلی باید بگیمContact Supplier
اصلا دست و دلم به خونه تمیز کردن نمیره چکار کنم هر چی تمیز بعدش دوباره همون اش و همون کاسه،،،،،،، رخت خواب رو جمع میکنم دوباره بعداز ظهر بچه ها میخوابن دوباره میارن زیر سفره رو جمع میکنم اشپزخونه رو تمیز میکنم دوباره نیم ساعت بعد میاریم اجاق گاز رو باید سه چهار دفعه پاک کنم درContact Supplier
اصلا دست و دلم به خونه تمیز کردن نمیره چکار کنم هر چی تمیز بعدش دوباره همون اش و همون کاسه،،،،،،، رخت خواب رو جمع میکنم دوباره بعداز ظهر بچه ها میخوابن دوباره میارن زیر سفره رو جمع میکنم اشپزخونه رو تمیز میکنم دوباره نیم ساعت بعد میاریم اجاق گاز رو باید سه چهار دفعه پاک کنم درContact Supplier
pre:دستگاه پخش کننده صابون دست مایع تزئینیnext:برچسب ضدعفونی کننده دست رایگان